...
Entidades/Publico General

Ingreso para entidades externas o publico que desean enviar digitalmente algún documento al hospital.

Entrega de documento